Flats
Actrices
Seminar
Foto's
Werkwijze
Contact

Theater Flats MovieTHE MOVIE
door Theater Flats

Theater Flats Maybe I'll Enjoy It Next YearOp Montmartre in de Bergen

Theater Flats Maybe I'll Enjoy It Next YearMaybe I'll Enjoy It Next Year
T.b.v. clip Wouter Hamel

Theater Flats Maybe I'll Enjoy It Next Year Akela's
door Theater FlatsDisclaimer


Voorbehoud

Informatie
De op deze website weergegeven informatie is met zorg samengesteld, maar Theater Flats kan niet instaan voor de juistheid of volledigheid. De op deze website weergegeven informatie is uitsluitend ter indicatie en kan door Theater Flats op ieder moment worden gewijzigd, zonder voorafgaande aankondiging.

Aansprakelijkheid
Theater Flats aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van deze website en de daarop weergegeven informatie, noch voor de juistheid en/of volledigheid daarvan. Aan de inhoud deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

Auteursrecht
De op deze website getoonde gegevens, waaronder teksten, foto’s, illustraties, handels- en merknamen, logo’s en beeldmerken, zijn eigendom van Theater Flats dan wel bij Theater Flats rechtsgeldig in gebruik. De gegevens worden beschermd op grond van diverse intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrecht en merkenrecht. Gebruik van de website geeft gebruiker geen recht op de hier bedoelde rechten en/of gegevens.

Overname of vermenigvuldiging van de gegevens op de website, dan wel van de door Theater Flats verstrekte informatie op deze website of in mailings is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Theater Flats.

Privacy reglement
Indien u bij het gebruik van deze website persoonsgegevens verstrekt, zal Theater Flats zich met betrekking tot deze gegevens conformeren aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

De verstrekte persoonsgegevens worden door Theater Flats uitsluitend benut om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Theater Flats zal uw persoonsgegevens zonder uw toestemming niet aan derden verstrekken, tenzij dit voortvloeit uit een wettelijke verplichting.

Disclaimer | ©1995 - 2014 Theater Flats